FAQ

Ile kosztuje korekta?

Cena za korektę https://www.lubimyprzecinki.pl/korekta/ 1 strony rozliczeniowej tekstu (przy tekście o minimalnej długości 1 arkusza – 40 tys. znaków) wynosi 4,50 zł netto. Przy tekście krótszym niż 1 arkusz koszt może być wyższy. Zapraszam do indywidualnego kontaktu https://www.lubimyprzecinki.pl/kontakt/ za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio na podany adres mailowy w celu sporządzenia dokładnej wyceny pracy.

Ile kosztuje redakcja?

Cena za redakcję https://www.lubimyprzecinki.pl/redakcja/ 1 strony rozliczeniowej tekstu (przy tekście o minimalnej długości 1 arkusza – 40 tys. znaków) wynosi 8,50 zł netto. Przy tekście krótszym niż 1 arkusz koszt może być wyższy. Zapraszam do indywidualnego kontaktu https://www.lubimyprzecinki.pl/kontakt/ za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio na podany adres mailowy w celu sporządzenia dokładnej wyceny pracy.

Od czego zależy cena?

Cena zależy od objętości tekstu (im dłuższy tekst, tym mniejszy koszt 1 strony), zakresu usług (prosta korekta, korekta plus redakcja, korekta z przygotowaniem pracy pod konkretne wymagania, np. przy pracach dyplomowych), rodzaju tekstu (redakcja tekstów specjalistycznych jest droższa) oraz dodatkowych, indywidualnych życzeń klienta. Niekiedy na cenę może mieć wpływ czas realizacji.

Co to jest strona rozliczeniowa?

1 strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami (zzs). Przy wyliczaniu objętości tekstu korzystam ze statystyki wyrazów, także wielkość czcionki czy odstępów nie mają znaczenia i nie stanowią wyznacznika liczby stron rozliczeniowych.

Co to jest arkusz?

1 arkusz rozliczeniowy to 40 000 znaków ze spacjami (zzs) – w przybliżeniu 22 strony rozliczeniowe. Przy wyliczaniu objętości tekstu korzystam ze statystyki wyrazów, także wielkość czcionki czy odstępów nie mają znaczenia i nie stanowią wyznacznika liczby stron rozliczeniowych.

W jakim formacie otrzymam tekst?

Wszystkie poprawki są wykonywane elektronicznie, w pliku tekstowym (Word lub Open Document) przy włączonej funkcji śledzenia zmian, dzięki czemu widać, co zostało zmienione w dokumencie. Na życzenie klient może otrzymać dwa pliki po zakończeniu prac: z wykazem zmian oraz zaakceptowany, gotowy do wydruku (może być wysłany również w formacie pdf). Ta usługa jest bezpłatna. Jeśli klient nie poinformuje o takim życzeniu, otrzyma wyłącznie plik ze zmianami.

Czym się różni korekta od redakcji?

Korekta tekstu polega na usunięciu z niego błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i delikatnym wygładzeniu stylu (np. usunięcie licznych powtórzeń). W zakres korekty ponadto wchodzą proste ujednolicenia formatów (czcionki, odstępów). Redakcja jest głębszą ingerencją w tekst i poza zadaniami korekty w jej zakres wchodzi poprawa stylu, kompozycji (spójność i logika wywodu) oraz usunięcie niespecjalistycznych błędów rzeczowych. (Przykład: podczas redakcji pracy z zakresu prawa mogę nie zauważyć, że cytowana ustawa nigdy nie istniała, ale poprawię błąd, że Polska jest monarchią. Pierwsza informacja wymaga wiedzy specjalistycznej, druga – wiedzy ogólnej. Niemniej staram się sprawdzić rzeczy nawet specjalistyczne, natomiast zastrzegam sobie, że mam prawo tego nie wiedzieć). Podczas redakcji tekstu często w trakcie pracy konsultuję się z autorami – zazwyczaj otrzymują oni wstępnie poprawiony tekst z uwagami i/lub prośbami o wyjaśnienie rzeczy dla mnie niezrozumiałych (z różnych powodów – zdarzało mi się, że w odpowiedzi autor przyznawał, że tekst powstawał w pośpiechu i on sam już nie wie, co miał na myśli). Dopiero wtedy czytam finalnie tekst i taką wersję odsyłam do autora.

Jak szybko dostanę poprawiony tekst?

Czas opracowania tekstu zależy od jego objętości, stopnia skomplikowania, liczby wprowadzenia konkretnych poprawek… innymi słowy: od szeregu zmiennych, które niekiedy trudno przewidzieć. Zazwyczaj korekta trwa krócej: przeciętnie jestem w stanie sprawdzić 1,5 arkusza tekstu (czyli 60 tys. znaków, ok. 33 strony rozliczeniowe) dziennie. Redakcja może trwać znacznie dłużej i jest to ustalane indywidualnie