Korekta

KOREKTA językowa tekstów obejmuje poprawę:

  • Błędów ortograficznych i literówek
  • Interpunkcji
  • Błędów fleksyjnych i składniowych

Ponadto w zakres korekty językowej wchodzi prosta edycja tekstu – opracowanie przypisów według ustalonych wytycznych i proste formatowanie tekstu (poprawny zapis: cytatów, wyliczeń; tabel, wykresów, opisów ilustracji; bibliografii, indeksu i in.).

Dodatkowo oferuję przygotowanie (na życzenie klienta, cena ustalana indywidualnie):

  • Spisu treści
  • Spisów tabel, wykresów, ilustracji itp.
  • Bibliografii

Zapraszam do kontaktu w celu sporządzenia dokładnej wyceny.