Oferta dla firm

SPECJALNA OFERTA DLA FIRM

Firmy mogą skorzystać z dwóch rodzajów rozliczeń: godzinowego (korzystne przy większej liczbie krótszych tekstów, które trzeba sprawdzić w krótkim czasie – pakiety I i II) lub objętościowego (preferowane przy tekstach o dłuższej objętości z dłuższym terminem realizacji – pakiety III i IV).

Pakiet I godzinowy: (przy minimum 20 godzinach tygodniowo)

25 zł netto/godzinę pracy w godzinach 9-17*. Po godzinie 17 stawka wynosi 150% stawki bazowej, tj. 37,50 zł netto/godzinę pracy.

Pakiet II godzinowy: (poniżej 20 godzin tygodniowo, także współpraca akcydentalna, jako support)

30 zł netto/godzinę pracy w godzinach 9-17. Po godzinie 17, odpowiednio, 45 zł netto/godzinę.

Pakiet III objętościowy: (poniżej 1 arkusza tekstu)

Korekta – 8,50 zł netto/1800 znaków

Redakcja + korekta (zawsze łącznie) – cena ustalana indywidualnie **

Pakiet IV objętościowy: (powyżej 1 arkusza tekstu)

Korekta – 7,50 zł netto/1800 znaków

Redakcja + korekta (zawsze łącznie) – cena ustalana indywidualnie **

W przypadku większej liczby godzin lub stron tekstu możliwość negocjacji cen.

* (opcjonalnie 8-16)

** zależy od typu tekstów, stopnia skomplikowania, obecności terminologii itp.

Zapraszam do kontaktu w celu sporządzenia dokładnej wyceny i omówienia zakresu prac.

Oferta obowiązuje w 2020 roku. Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.