PRACE DOKTORSKIE

Korekta prac doktorskich

Oferuję usługi z zakresu redakcji i korekty językowej prac naukowych: dysertacji, artykułów naukowych, monografii, publikacji zbiorowych etc. Dodatkowo zapewniam opracowanie techniczne zgodne z wytycznymi uczelni/wydawnictwa (formatowanie tekstu, sporządzanie wykazów, spisów treści, indeksów itd.). Możliwe drobne tłumaczenia krótkich fragmentów (streszczenia) na język angielski (do ustalenia, w zależności od dziedziny).

Przy jednorazowych zleceniach powyżej 10 arkuszy lub częstej współpracy (np. jeden artykuł miesięcznie) oferuję 5% rabatu.

Polecam się – poza wiedzą redaktora mam doświadczenie jako nauczyciel akademicki. 🙂